In Wyrok sądu

sprawa dotyczyła wypadku drogowego, w którym śmierć poniosła jedna osoba, a druga odniosła liczne obrażenia. domagała się odszkodowania w wysokości 38.000 zł

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może służyć jakimkolwiek automatycznym wyliczeniom wysokości należnego zadośćuczynienia. Jest to jedno z wielu kryteriów branych pod uwagę,
przy czym w każdym przypadku musi być odnoszone do konkretnych realiów, do konkretnego przypadku i nie może służyć jakimkolwiek uogólnieniom, czy też automatyzmowi.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

wyrokiem Sądu Apelacyjnego zmniejszono kwotę odszkodowania

Recommended Posts