In Wyrok sądu

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy prawidłowo uwzględnił nie tylko dolegliwości powoda związane z cierpieniami fizycznymi i psychicznymi w okresie leczenia, lecz również nadal utrzymujące się skutki wypadku oraz trwałość tych skutków, tj. niemożliwość powrotu powoda do stanu zdrowia przed wypadkiem w przyszłości.

Ocena rozmiaru krzywdy należy do swobodnego uznania sędziowskiego i w ramach kontroli instancyjnej podważenie jej jest możliwe tylko wówczas, gdy określając wysokość zadośćuczynienia, sąd ewidentnie naruszył zasady ustalania tego zadośćuczynienia, w konsekwencji, czego zasądzone zadośćuczynienie jest w sposób oczywisty niewspółmierne do doznanej krzywdy.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Towarzystwo domagało się zmniejszenia kwoty odszkodowania. Sąd Apelacyjny zasądził jej podwyższenie z 85.000 zł do 120.000 zł

Recommended Posts