In Wyrok sądu

ojciec powódki oraz jej brat ponieśli śmierć na skutek wypadku drogowego, (…) spowodowanego przez sprawcę ubezpieczonego u pozwanego od odpowiedzialności cywilnej za skutki wypadków

W postępowaniu apelacyjnym sąd może zmienić orzeczenie o zadośćuczynieniu pieniężnym za krzywdę tylko wtedy, gdy zasądzona kwota jest rażąco zawyżona lub rażąco zaniżona.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Po śmierci ojca powódka nie będzie już pomagać mu w gospodarstwie rolnym i nie będzie mogła się go poradzić

Recommended Posts