In Wyrok sądu

Powódka domagała się kwoty 200.000 zł, otrzymała na mocy wyroku Sądu Okręgowego kwotę 170.000 zł, Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał

Truizmem jest stwierdzenie, że ze swej istoty niewymiernej szkody w postaci krzywdy nie można w pełni zrekompensować majątkowym odszkodowaniem albowiem nie da się jej wymierzyć w sposób podobny do stosowanego w razie wyrównania szkody o charakterze majątkowym. Tym niemniej jednak zasądzenie zadośćuczynienia w formie pieniężnej jest możliwą do przyjęcia formą jej naprawienia. Przez swoją niewymierność korzysta z pewnej swobody w określaniu stosownego zadośćuczynienia, determinowanego uznanymi przesłankami oceny, uwzględnianymi przy jego przyznawaniu


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Przed wypadkiem powódka prowadziła aktywne i towarzyskie życie. Na skutek wypadku mając na uwadze swój wygląd zewnętrzny, nie może już założyć krótkiej spódniczki, czy kostiumu kąpielowego. Ograniczenia te będą towarzyszyć jej do końca życia.

Recommended Posts