In Wyrok sądu

Powodka domagała się 272.000 zł, ostatecznie Sąd Apelacyjny uznał odszkodowanie zasadne w kwocie 90.000 zł

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej za poniesione przez poszkodowanego szkody niemajątkowe powstałe w następstwie m.in. naruszenia jego dóbr osobistych.
Przyznana z tytułu zadośćuczynienia kwota pieniężna ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, których doznała osoba występująca z roszczeniem o jego
zasądzenie, powinna zatem być „odpowiednia” w stosunku do odniesionej krzywdy. Zadaniem zadośćuczynienia jest wyrównanie i złagodzenie szkód emocjonalnych. Oznacza
to, że przy jego szacowaniu należy brać pod uwagę nie tylko wszystkie okoliczności konkretnej sprawy wpływające na rodzaj i rozmiar cierpień odczuwalnych przez poszkodowanego, ale również baczyć na to, by kwota zadośćuczynienia nie stała się dla poszkodowanego źródłem wzbogacenia, a dla osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie krzywdy, źródłem represji nieuzasadnionej zakresem jej odpowiedzialności.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć poniósł ojciec rodziny. Syn miał wóczas 15 miesięcy. Śmierć męża utrudniła powódce opiekę nad dzieckiem i nnormalne funkcjoniwanie. Z pomocą rodziny jakoś sobie radziła. Domagała się 272.000 zł

Recommended Posts