In Wyrok sądu

Powód doznał urazu podczas korzystania z toru rowerowego. domaga się odszkodowania w wysokości 80.000 zł. Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku powoda

Wprawdzie zasądzenie pieniężnego zadośćuczynienia i określenie jego wysokości w pewnym zakresie pozostaje w kompetencji sądu, jednakże możliwość takiego rozstrzygnięcia nie
oznacza dowolności ocen sądu, a jest jedynie konsekwencją niewymiernego w pełni charakteru okoliczności decydujących o doznaniu krzywdy i jej rozmiarze. Mimo więc pewnej swobody sądu przy orzekaniu o zadośćuczynieniu, wyrok zasądzający zadośćuczynienie nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Korzystając z urządzeń tego toru powód uległ wypadkowi w wyniku którego doznał obrażeń ciała. Według relacji świadków zarządca obiektu nieodpowiednio oznaczył ostrzeżenia i tablcie informacyjne i nie zadbał o zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z toru rowerowego. zsądzono 80.000 zł odszkodowania

Recommended Posts