In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy przyznał poszkodowanmu w wypadku komunikayjnym, w którym doznał nieodwracalnej głuchoty ucha prawego – 68.000 zł zadośćuczynienia. W wyniku apelacji Sąd Apelacyjny w Białymstoku ziększył kwotę zadośćuczyninia do 110.000 zł.

Doniosłą rolę w procesie ustalania wysokości zadośćuczynienia odgrywa wiek poszkodowanego, ponieważ intensywność cierpień z powodu kalectwa z reguły jest silniejsza u człowieka młodego. Należy także uwzględnić, jaki wpływ wywarło zdarzenie wyrządzające szkodę na dotychczasowy sposób życia poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia, szkodę na dotychczasowy sposób życia poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia, emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne i fizyczne.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts