In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, który odniósł łącznie 90% uszczerbku na zdrowiu. Sąd Okręgowy przyznał mężczyźnie 235.000 zł odszkodowania. Sąd Apelacyjny zmniejszył tę kwotę do 185.000 zł.

Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 § 1 k.c.) należy do istotnych uprawnień sądu rozstrzygającego sprawę. Sąd w tym przypadku bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy co oznacza, iż ustalenie kwoty zadośćuczynienia powinno być dokonane z uwzględnieniem tych wszystkich faktów, które miały wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

Recommended Posts
zaniżone odszkodowania