In Wyrok sądu

Powód dochodzi zapłaty od pozwanego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego za skutki tego wypadku, w wyniku którego powód doznał bardzo poważnych obrażeń ciała

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia wg cen i z uwzględnieniem okoliczności na datę wyrokowania może uzasadniać przyznanie odsetek dopiero od tej daty, a nie już od daty wytoczenia powództwa.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Poszkodowany na mocy wyroku Sądu Najwyższego nie otrzymał żądanego odszkodowania.

Recommended Posts