In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła wypadku samochodoago, w którym doszło do śmierci poszkodowanej. Matka dziewczyny wywalczyła w sądzie 50.000 zł odszkodowania.

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, a tym samym i początkowy termin naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego zadośćuczynienia, może się różnie kształtować w zależności od okoliczności sprawy. Terminem, od którego należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia za krzywdę, może być więc, w zależności od okoliczności sprawy, zarówno dzień poprzedzający wyrokowanie o zadośćuczynieniu, jak i dzień tego wyrokowania.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts