In Wyrok sądu

Z powodu zakażenia szpitalnego powód domaga się zadośćuczynienia finansowego w kwocie 200.000 zł. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda jako niezasadną

Nie można zakładać, iż zakażenie pacjenta w szpitalu w toku leczenia w każdym przypadku oznacza zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Powód domaga się odszkodowania tytułem zakażenia go gronkowcem złocistym podczas operacji przeprowadzanej w szpitalu. Żąda także ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej na przyszłość w związku z takim zakażeniem

Recommended Posts