In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła wypadku drogowego, w którym matka chłopca poniosła śmierć na miejscu.

O oczywistym i rażącym naruszeniu zasad ustalania „odpowiedniego” zadośćuczynienia może świadczyć przyznanie zadośćuczynienia wręcz symbolicznego zamiast stanowiącego rekompensatę doznanej krzywdy, bądź też kwoty wygórowanej, prowadzącej do niestosownego wzbogacenia się tą drogą

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Sąd przyznał synowi poszkodowanej 95.000 zł odszkodowania. Łącznie poszkodowani otrzymali 292.800 zł odszkodowania

Recommended Posts