Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/generum/domains/ocentrum.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/generum/domains/ocentrum.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/generum/domains/ocentrum.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/generum/domains/ocentrum.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne ustalenia Sądu pierwszej instancji - I ACa 829/16 - Sąd Apelacyjny w Krakowie - I Wydział Cywilny - Centrum Odszkodowań
 In Wyrok sądu

Na skutek wypadku komunikacyjnego obrażenia poniósł 17-latek. Wyrokiem Sądu Okręgowego przyznano mu 20.000 zł odszkodowania. Sąd Apelacyjny uznał tę kwotę za zasadną w stosunku do poniesionych obrażeń

1. Zadośćuczynienie, stanowiące formę rekompensaty pieniężnej z tytułu doznanej szkody niemajątkowej, ma być ” odpowiednie” do doznanej krzywdy, którą określa się przy
uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, w szczególności rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych oraz skutków uszczerbku zdrowia na przyszłość. Zespół tych
okoliczności stanowi podstawę faktyczną określenia zadośćuczynienia, zarówno przy precyzowaniu żądania przez poszkodowanego, jak i przy wyrokowaniu. W odniesieniu do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. funkcja kompensacyjna musi być rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferę psychiczną
poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.
2. Kryteria istotne przy ustalaniu ” odpowiedniej” sumy zadośćuczynienia to: rodzaj naruszonego dobra, zakres i rodzaj rozstroju zdrowia, czas trwania cierpień, wiek pokrzywdzonego, intensywność ujemnych doznań fizycznych i psychicznych, rokowania na przyszłość, stopień winy sprawcy.
3. Korekta w postępowaniu odwoławczym przyznanej przez sąd pierwszej instancji tytułem zadośćuczynienia sumy pieniężnej, możliwa jest wtedy, gdy suma ta rażąco odbiega od tej, która byłaby adekwatna do rozmiarów doznanej krzywdy.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustalenia faktyczne Sądu I instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne

Recommended Posts