In Wyrok sądu

Poszkdoana 13 letnia dziewczyna otrzymła wyniku rozprawy sądowej 125.000 zł odszkodowania. Poszkodowana ucierpiała w wyniku wypadku komunikacyjnego

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być pojmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia. Nie można też pomijać czas okresu leczenia się poszkodowanego i odczuwania dolegliwości fizycznych, uczucia krzywdy spowodowanej ułomnością, utratą przyjemności i radości z życia, szans rozwoju, nauki, uprawiania sportów, brania udziału w zabawach, samorealizacji, w praktyce utratą ogólnej zdolności do życia, a zwłaszcza do samodzielnej egzystencji w określonym czasie, czy na stałe.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts