In Wyrok sądu

Po zbadaniu sprawy Sąd Okręgowy uznał roszczenie powoda w kwocie 398.000 zł, Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał

Korygowanie przez sąd odwoławczy wysokości zasądzonego już zadośćuczynienia uzasadnione jest jedynie wówczas, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie., czyli albo rażąco zawyżone, albo rażąco zaniżone


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Przed wypadkiem powód był aktywny, jego pasją było nurkowanie, bieganie, przygotowywał się do występu w maratonie.Na skutek wypadku doznał urazów, które spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu w 95%. nie odzyska on stanu zdrowia sprzed wypadku. Powód stał się osobą niepełnosprawną i zawsze będzie odczuwał skutki doznanych urazów.

Recommended Posts