In Wyrok sądu

Powódka domagała się 100.000 zł odszkodowania, otrzymała 5.000 zł

Na głębokość odczucia krzywdy wpływ ma nie tylko jej realny wymiar, ale i postępowanie sprawcy po jej wyrządzeniu. Jego gotowość nie tylko do odwrócenia skutków dokonanego
naruszenia, ale i do natychmiastowego ich zrekompensowania, także przez jakieś świadczenia ponadnormatywne, na ogół poczucie krzywdy zmniejsza; postawa odmienna natomiast, nawet gdy znajduje jakieś uzasadnienie w dążeniu do ochrony własnych interesów, na ogół poczucie to pogłębia.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Podczas kolejnej wizyty u dentysty i kontynuacji leczenia doszło do błedu w sztuce lekarskiej i w efekcie uszkodzenia zęba. powódka domaga się 100.000 zł oszkodowania. Sąd zasądził 5.000 zł zadośćuczynienia

Recommended Posts