In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła pobicia poszkodowanego, w wyniku którego mężczyzna stracił wzrok w lewym oku. Poszkodowany w wyniku ugód otrzymał łącznie 135.000 zł zadośćuczynienia i dodatkowo 65.000 zł w wyniku rozprawy sądowej.

Pojęcie „”uszczerbku na zdrowiu”” należy do kategorii prawa ubezpieczeń i jest podstawą przyznawania odpowiednich świadczeń socjalnych. Pojęcie to nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego z art. 445 § 1 k.c. zadośćuczynienia. Ustalony stopień utraty zdrowia nie jest bowiem równoznaczny z rozmiarem krzywdy i wielkością należnego zadośćuczynienia. Stanowi on jedynie jeden z wielu elementów pozwalających na oszacowanie krzywdy, do których zaliczają się m.in. rodzaj naruszonego dobra, zakres (natężenie i czas trwania) naruszenia, trwałości skutków naruszenia i stopień ich uciążliwości, stopień winy sprawcy i jego zachowanie po dokonaniu naruszenia, mobilność, poczucie osamotnienia.

Recommended Posts