In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości 150.000 zł, Sąd Apelacyjy podtrzymał ten wyrok

Sytuacja materialna sprawcy szkody nie jest przesłanką ustalenia wysokości zadośćuczynienia, gdyż, jak wyżej wskazano, jego wysokość ma zostać tak ustalona, aby stanowiło kwotę odpowiednią dla naprawienia wyrządzonej krzywdy. Niemniej jednak stan majątkowy osoby odpowiedzialnej za szkodę może zgodnie z art. 440 k.c. prowadzić do zmniejszenia zakresu obowiązku naprawienia szkody, ale tylko wtedy, gdy wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego. W sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przestępstwem umyślnym skierowanym przeciwko poszkodowanemu, ograniczenie obowiązku naprawienia szkody z uwagi na stan majątkowy sprawcy byłoby sprzeczne a tymi zasadami, a zatem jest niedopuszczalne.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

powódka dochodziła zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przez pozwanego poprzez znęcanie się nad nią i córką, doprowadzenie małoletniej powódki do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz doprowadzenie przemocą powódki do obcowania płciowego

Recommended Posts
zaniżone odszkodowania