In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła wypadku samochodowego, w którym 18 letni poszkodowany był pasażerem samochodu. Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał mężczyźnie łącznie 140 000 zł zadośćucznienia, o 80.000 zł więcej niż wypłaciła firma ubezpieczniowa przed rozprawą.

Zrekompensowaniu w ramach roszczenia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. podlegają krzywdy o charakterze niemajątkowym. Okolicznością irrelewantną z tego punktu widzenia było zatem to, czy w wyniku wypadku doszło do ograniczenia możliwości zarobkowych powoda. Dla tego rodzaju roszczeń samoistną podstawę stanowi art. 444 § 2 k.c.

Recommended Posts
zaniżone odszkodowania