In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości powyżej 354.188 zł, Sąd Apelacyjy podtrzymał ten wyrok

Zadośćuczynienie pieniężne ma charakter świadczenia przyznawanego jednorazowo. W związku z tym obejmuje ono kompensatę nie tylko obecnie istniejącej krzywdy, ale również tego poczucia krzywdy, które będzie towarzyszyło powodowi w przyszłości. Stopa życiowa naszego społeczeństwa także stale wzrasta, czemu stopniowo towarzyszy także wzrost wysokości świadczeń przyznawanych przez sądy z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego, które bezsprzecznie powinno mieć charakter realny i odczuwalny ekonomicznie dla pokrzywdzonego, a nie jedynie wymiar symboliczny.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Jeden z pracowników firmy podczas pracy był pod wpływem alkoholu. doprowadził do wypadku, w którym powód doznał obrażeń. domagał się odszkodowania w wysokości 576.000 zł. Sąd Okręgowy zasądził mniejszą kwotę

Recommended Posts