In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy przyznał kwotę 40.000 zł, Sąd Apelacyjny oddalił apelację

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, a tym samym i początkowy termin naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w jego zapłacie zależy od okoliczności każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Oznacza to, że w zależności od okoliczności datą początkową biegu odsetek ustawowych może być zarówno dzień wyrokowania, jak i dzień poprzedzający tę datę


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Pomimo działającej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, kboieta wjechała na przejazd kolejowy jednotorowy wprost pod jadący pociąg. W wynika zdarzenia śmierć na miejscu poniosła żona oraz syn powoda. Powód domaga się odszkodowania.

Recommended Posts