In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy zasądził kwotę odszkodowania w wysokości 40.000 zł, Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał

Celem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę jest częściowe jej zrekompensowanie poprzez umożliwienie poszkodowanemu osiągnięcia satysfakcji, płynącej z zaspokojenia potrzeb zwiększonej konsumpcji dóbr lub usług czy też innych przyjemności, które z braku środków w innych warunkach nie byłyby dla poszkodowanych dostępne


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Zmarły mieszkał z powódką. Partycypował w kosztach utrzymania mieszkania, wspierał matkę finansowo. Był wesołym, grzecznym, spontanicznym i zaradnym mężczyzną. Pomagał w zajęciach domowych. Nie pił, nie palił. Miał dobry kontakt z matką, nigdy nie było między nimi nieporozumień. Powódka zawsze mogła liczyć na syna. powódka jest emerytką

Recommended Posts