In Wyrok sądu

Powódka domaga się odszkodowania w wysokości 240.000 zł, Sąd Okręgowy zasądził kwotę 200.000 zł, Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał

1. Czym innym jest choroba psychiczna, a czym innym są traumatyczne przeżycia psychiczne wynikające ze śmierci dzieci. Ta pierwsza stanowi rozstrój zdrowia i może być źródłem roszczenia z art. 445 § 1 k.c., natomiast te drugie naruszają dobra osobiste w postaci prawa do życia rodzinnego w bliskiej więzi emocjonalnej z dziećmi i dają podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c., a poprzednio z art. 448 k.c.
2. Cierpienie po śmierci osób najbliższych jest stanem typowym, występującym u niemal wszystkich osób, a co najwyżej różny jest sposób jego przeżywania i uzewnętrzniania związanych z tym uczyć. Stwierdzenie istnienia takiego cierpienia, a w wypadku osób najbliższych, jakimi są dzieci, także znacznego czasu jego trwania, nie wymaga wiadomości specjalnych i z reguły jest możliwe na podstawie zeznań samej strony i świadków obserwujących zewnętrzne przejawy tego cierpienia, które to zeznania są weryfikowane poprzez doświadczenie życiowe.


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć ponieśli córka i syn powódki. Sprawcą wypadku również był syn powódki. powódka domaga się odszkodowania za śmierć dzieci od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 240.000 zł

Recommended Posts