In Wyrok sądu

Pozwana dobrowolnie wypłaciła kwotę 36.000 zł, Sąd Okręgowy zasądził kwotę odszkodowania w wysokości 180.000 zł, Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, a tym samym i początkowy termin naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego zadośćuczynienia, może się różnie kształtować w zależności od okoliczności sprawy. Terminem, od którego należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia za krzywdę, może być więc, w zależności od okoliczności sprawy, zarówno dzień poprzedzający wyrokowanie o zadośćuczynieniu, jak i dzień tego wyrokowania


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Powód wymaga stałego leczenie neurologicznego z powodu padaczki i encefalopatii pourazowej z powikłaniami. Leczenie przeciwpadaczkowe nie zapobiega w pełni napadom padaczkowym. Napady padaczkowe u powoda wyłączają go na kilka godzin z normalnego funkcjonowania i mogą być przyczyną kolejnych urazów

Recommended Posts