In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła poszkodowango w wypadku samochodowym, który odniósł liczne obrżania zagrażające życiu. Poszkodowany w 50% przyczynił się do wypadku. Sąd przyznał mężczyźnie 200.000 zł odszkodowania.

Ubezwłasnowolnienie całkowite poszkodowanego nie stanowi przesłanki uzasadniającej zmniejszenie wysokości roszczenia dochodzonego w oparciu o art. 445 § 1 k.c. Nie jest nią też wysnute przypuszczenie, że przedstawiciel ustawowy powoda wykorzysta je w sposób niewłaściwy.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts