In Wyrok sądu

Powód domagał się odszkodowania w wysokości 100.000 zł, Sąd Okręgowy zasądził 86.000 zł, Sąd Apelacyjny uznał za zasadną kwotę 80.000 zł

Zadośćuczynienie musi mieć charakter odpowiedni, musi być utrzymane w odpowiednich granicach a te granice wyznacza poczucie krzywdy, jak również sytuacja społeczna i osobista poszkodowanego


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

ból uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. ból u powoda ma charakter okresowy. Czynności codzienne powód jest w stanie wykonywać samodzielnie. Utrudnienia dotyczą stania na rękach, wykonywania niektórych ćwiczeń na siłowni. Powód utracił możliwość uprawiania brazylijskiej sztuki walki – capoeiry, którą trenował przed wypadkiem.

Recommended Posts