In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości 17.000 zł, Sąd Apelacyjy podtrzymał ten wyrok

Zadośćuczynienie winno być odpowiednie, a zatem kwota przyznana tytułem zadośćuczynienia winna być przybliżonym ekwiwalentem cierpień psychicznych i fizycznych. Charakter szkody niemajątkowej, bo taką jest w istocie krzywda, decyduje o jej niewymierności. W szczególności zaś odnosi się to stwierdzenie do zadośćuczynienia za krzywdę polegającą na pozbawieniu wolności. Przyznanego jednak zadośćuczynienia nie należy traktować na zasadzie pełnej ekwiwalentności, którą charakteryzuje wynagrodzenie szkody majątkowej. Odpowiedniość kwoty zadośćuczynienia, o której stanowi art. 445 § 1 k.c., ma służyć złagodzeniu doznanej krzywdy, a jednocześnie nie być źródłem wzbogacenia

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Powódka domaga się zadośćuczynienia w kwocie 300.000 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w okresie od 7 listopada 2011 r. do 12 listopada 2011 r. w toku prowadzonego śledztwa.

Recommended Posts