In Wyrok sądu

powódka domagała się kwoty 250.000 zł, pozwany dobrowolnie zapłacił zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki 135.000 zł, Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie

W przypadku naruszenia zdrowia, obok życia najcenniejszego dobra osobistego człowieka, zadośćuczynienie powinno być ustalone w takiej wysokości, aby nie doszło do deprecjacji
tego dobra, a umożliwiło ono poszkodowanemu złagodzenie doznanej krzywdy. Odniesienie wysokości zadośćuczynienia do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa może mieć tylko pomocnicze znaczenie. Decydujące są natomiast indywidualne okoliczności sprawy. A zatem zaakcentować trzeba, że im większa krzywda na zdrowiu, tym wyższe powinno być zadośćuczynienie, tak aby stanowiło realną rekompensatę za doznaną krzywdę


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Przed wypadkiem była zatrudniona jako przedstawiciel handlowy. Została uznana przez orzecznika ZUS za niezdolną do pracy. powódka podjęła działalność gospodarczą, która polega na osobistym sprzątaniu. Powódka jest w stanie odkurzać, wycierać kurze oraz myć podłogi mopem.

Recommended Posts