In Wyrok sądu

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego powódki (córki ofiary) otrzymały każda po 95.000 zł odszkodowania. Sąd uznał, że ofiara (ojciec powódek) częściowo przyczynił się do wypadku przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika w toku procesu, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na uszczerbek zdrowia pracownika


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W wyniku wypadku podczas wykonywanej pracy śmierć poniósł mężczyzna. powódkami w sprawie są dwie córki, które domagają się odszkodowania. wszystkie sądy orzekły, że ofiara wypadku częściowo przyczyniła się do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. powódki otrzymały połowę żądanej kwoty odszkodowania.

Recommended Posts