In Wyrok sądu

Córka zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez sprawcę ubezpieczonego u pozwanego od odpowiedzialności cywilnej za skutki wypadku domagała się odszkodowania w wysokości 200.000 zł. Na mocy wyroku Sądu otrzymała 60.000 zł

Zasadniczo wysokość zasądzonego zadośćuczynienia za krzywdę nie ma wpływu na nieobciążanie kosztami procesu.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Pozwany zapłacił powódce przed procesem 20.000 zł. Córka zmarłego uznała tę kwotę za nieadwekwatną, ponieważ ojciec odwiedzał ją kilka razy w tygodniu, zabierał na spacery i wycieczki, płacił alimenty i ponosił inne wydatki. Żądanie kwoty 200.000 zł uzasadniła tym, że utraciła świadczenia pieniężne od ojca.

Recommended Posts