In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła poszkodowanego, nieletniego cierpiącego na wrodzone spodziectwo. Poszkodowany został poddany zabiegom operacyjnym w celu skorygowania tej wady. Matka poszkodowanego wywalczyła w sądzie 10.000 zł odszkodowania.

Sąd odwoławczy władny jest korygować wysokość zadośćuczynienia tylko wtedy, gdy jest ono rażąco nadmierne lub zaniżone.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts
zaniżone odszkodowania