In Wyrok sądu

Sąd Okręgowy uznał za zasadną kwotę odszkodowania w wysokości 50.000 zł, Sąd Apelacyjy podtrzymał ten wyrok

Na etapie postępowania apelacyjnego sąd drugiej instancji może dokonać korekty zasądzonego przez sąd pierwszej instancji zadośćuczynienia tylko wtedy, gdy sąd ten nie uwzględnił wszystkich okoliczności i czynników uzasadniających przyznane świadczenie, dopuszczając się tzw. „błędu braku” albo niewłaściwie ocenił całokształt tych należycie ustalonych i istotnych okoliczności, popełniając tzw. „błąd dowolności”. Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia może być aktualne tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, tj. albo rażąco wygórowane, albo rażąco niskie.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Powódka bardzo przeżyła nagłą śmierć męża, zamknęła się w sobie, nie mogła sobie poradzić z codziennymi obowiązkami. Wystąpiła o odszkodowanie w kwocie 120.000 zł. pozwany sam przyznał się do winy i sam wypłacić jej zadośćuczynienie w kwocie 15.000 zł.

Recommended Posts