In Wyrok sądu

Powódka domaga się od Towarzystwa odszkodowania za obrażenia poniesione w wyniku wypadku drogowego. Sprawca poniósł śmierć, ale zawarł wcześniej umowę o odpowiedzialności cywilnej.

O wysokości zadośćuczynienia nie decyduje wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu, co ma jedynie charakter pomocniczy dla ustalania stanu zdrowia jako konsekwencji następstw
uszkodzenia ciała, ale decydujące znaczenie ma rozmiar krzywdy, a ten jest w stanie wyrazić i ocenić jedynie osoba bezpośredni poszkodowana.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny podtrzymał kwotę odszkodowania, której żądała powódka

Recommended Posts