In Wyrok sądu

doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego powódka doznała poważnych obrażeń ciała. była jednak świadoma tego, że kierujący pojazd jest w stanie nietrzeźwym

1. Wymiar zadośćuczynienia musi uwzględniać przede wszystkim okoliczności konkretnej sprawy, które determinują poprawność stosowania normy art. 445 k.c. Ewentualne odwoływanie się do wyroków w innych sprawach będzie więc dawało dopiero orientacyjne wskazówki co do poziomu odpowiedniego zadośćuczynienia i nie może przesądzać o wadliwości kwestionowanego rozstrzygnięcia.
2. Określając wysokość zadośćuczynienia sąd winien brać pod uwagę zarówno intensywność i rodzaj cierpień psychicznych i czas ich trwania, nieodwracalność skutków urazu, jak i ich wpływ na dotychczasowy sposób (styl) życia pokrzywdzonego, jego szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową pokrzywdzonego.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

powódka domagała się odszkodowania w wysokości 795.000 zł, Sąd Okręgowy zmniejszył tę kwotę do 345.000 zł

Recommended Posts