In Wyrok sądu

Sprawa dotyczyła małoletniego poszkodowanego, który doznał wypadku na torze rowerowym. Pozwana firma wniosła o oddalnie powództwa w całości, sugerując,że wina za wypdek leży po stronie poszkodowanego. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził na rzecz poszkodowanego 40.000 zł odszkodowania.

Wprawdzie zasądzenie pieniężnego zadośćuczynienia i określenie jego wysokości w pewnym zakresie pozostaje w kompetencji sądu, jednakże możliwość takiego rozstrzygnięcia nie oznacza dowolności ocen sądu, a jest jedynie konsekwencją niewymiernego w pełni charakteru okoliczności decydujących o doznaniu krzywdy i jej rozmiarze. Mimo więc pewnej swobody sądu przy orzekaniu o zadośćuczynieniu, wyrok zasądzający zadośćuczynienie nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts