In Wyrok sądu

Powód domaga się odszkodowania za obrażenia odniesione w wyniku wypadku na trasie narciarskiej. Sąd Okręgowy uznał, że powód przyczynił się do zdarzenia

Gdy celem zadośćuczynienia jest złagodzenie skutków, a skutki te na datę orzekania nie są znaczne, to i oczekiwanie rekompensaty krzywdy na poziomie bardzo wysokim nie jest
usprawiedliwione. Zadośćuczynienie nie służy bowiem osiąganiu korzyści, a wyłącznie kompensacie. A zatem data zgłoszonego roszczenia majątkowego z tytułu szkody niemajątkowej w postaci krzywdy nie pozostaje bez wpływu na sposób określenia wysokości zadośćuczynienia, zwłaszcza, gdy się dodatkowo zważy, iż przyznając poszkodowanemu w tym zakresie prawo dochodzenia roszczenia, ustawodawca stworzył także uprawnienie sądowi nieprzyznania tego świadczenia (sąd może).


Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Wypadek sprawił, że w sposób nagły na okres kilku miesięcy przerwana została kariera sportowa powoda, co wiązało się dla niego z traumatycznymi przeżyciami psychicznymi. Nie mógł dłużej trenować judo, wcześniej wiązał z tym sportem przyszłość, występował na turniejach w Polsce i za granicą, odnosił znaczące sukcesy.

Recommended Posts