In Wyrok sądu

Matka zmarłej w wypadku komunikacyjnym poszkodowanj w wyniku rozprawy sądowej orzymała 245.000 zł odszkodowania. Kobieta również ucierpiała w tym wypadku.

Artykuł 445 k.c. może mieć zastosowanie tylko w przypadku bezpośredniego naruszenia, doznania obrażeń fizycznych, psychicznych.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Recommended Posts