In Wyrok sądu

Powodowie domagają się zadośćuczynienia za śmierć matki w wypadku drogowym od sprawcy

Apelacja strony kwestionującej wysokość zasądzonego zadośćuczynienia może okazać się skuteczna jedynie wtedy, gdy zostało ono zaniżone lub zawyżone w stopniu rażącym lub też
wtedy, gdy nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie istotne elementy rzutujące na tę formę rekompensaty.

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Śmierć matki w wypadku drogowym wywarła psychiczną traumę na powodach – dzieciach ofiary. Domagali się wyższego zadośćuczynienia od sprawcy. Sąd Apelacyjny apelację odrzucił

Recommended Posts