Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie zobowiązania – VI ACa 1997/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Choroba zwyrodnieniowa stawów w wyniku wypadku komunikacyjnego – I ACa 1400/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Koszt opieki nad dzieckiem – I ACa 616/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Utrata poczucia bliskości – I ACa 700/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na siłowni – I ACa 987/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia a nie wzbogacenie poszkodowanego – I ACa 620/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Odpowiedzialność Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej – I ACa 1767/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć dzieci – choroba psychiczna a traumatyczne przeżycia – I ACa 667/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny