Osoby mniej zamożne płacą mniejsze odszkodowania – I ACa 699/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny