Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia – I ACa 1119/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

  Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  

Zawyżenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę – ACa 1023/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Dowolność ocen sądu jest konsekwencją niewymiernego charakteru okoliczności wypadku – I ACa 109/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Odszkodowanie dla osoby ubezwłasnowolnionej – I ACa 1114/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Wiek a wysokość zadośćuczynienia – I ACa 1042/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ingerencja sądu odwoławczego w przyznane zadośćuczynienie – I ACa 1160/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Sąd może swobodnie ustalać odpowiednią sumę zadośćuczynienia – I ACa 1059/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości