Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie zobowiązania – VI ACa 1997/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Choroba zwyrodnieniowa stawów w wyniku wypadku komunikacyjnego – I ACa 1400/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Koszt opieki nad dzieckiem – I ACa 616/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć dzieci – choroba psychiczna a traumatyczne przeżycia – I ACa 667/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne ustalenia Sądu pierwszej instancji – I ACa 829/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Krzywda z powodu utraty matki pomagającej przy wychowywaniu wnucząt – I ACa 489/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Odniesienie zadośćuczynienia do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa – I ACa 300/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Prawie 400 tysięcy złotych za wypadek komunikacyjny. – I ACa 243/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Termin ustalania odsetek poprzedzający dzień wyrokowania – I ACa 411/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

page 1 of 4