Odsetki, należą się za samo opóźnienie. Nawet wobec wierzyciela, który nie poniósł żadnej szkody – I ACa 1098/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości