Zawyżenie kwoty zadośćuczynienia za krzywdę – ACa 1023/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Ograniczenie możliwości zarobkowych w wyniku wypadku – I ACa 1028/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia – I ACa 1030/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny