Choroba zwyrodnieniowa stawów w wyniku wypadku komunikacyjnego – I ACa 1400/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Koszt opieki nad dzieckiem – I ACa 616/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Utrata poczucia bliskości – I ACa 700/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia a nie wzbogacenie poszkodowanego – I ACa 620/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Odszkodowanie za śmierć dzieci – choroba psychiczna a traumatyczne przeżycia – I ACa 667/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne ustalenia Sądu pierwszej instancji – I ACa 829/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Krzywda z powodu utraty matki pomagającej przy wychowywaniu wnucząt – I ACa 489/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Śmierć męża przed emeryturą – I ACa 575/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny