Zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie zobowiązania – VI ACa 1997/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Odszkodowanie za wypadek na budowie – VI ACa 1487/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Odpowiedzialność Skarbu Państwa przy wykonywaniu władzy publicznej – I ACa 1767/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Rezygnacja z aktywności sportowej w wyniku urazu – VI ACa 71/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Uszczerbek nie przekłada się na wartość majątkową. – VI ACa 456/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Uszkodzenie mózgu noworodka – VI ACa 56/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

Termin ustalania odsetek – III CSK 60/15 – Sąd Najwyższy

page 1 of 2