Równowaga między kompensacją a dochodami społeczeństwa – IV CSK 15/16 – Sąd Najwyższy

Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Zasadność podważenia wyroku Sądu Okręgowego – I ACa 126/16 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

Określenie rozmiaru krzywdy wymaga określenia wszystkich okoliczności – I ACa 8/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Jedynie osoba bezpośrenio poszkodowana może wyrazić rozmiar krzywdy – I ACa 62/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Zaskarżenie zasądzonego zadoścuczyninia na podstawie nieuwzględnienia wszytkich czynników – I ACa 16/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia – I ACa 1041/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny

Wiek a wysokość zadośćuczynienia – I ACa 1042/15 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Jazda z kierowcą pod wpływem alkoholu – I ACa 860/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

page 1 of 2