Pojęcie uszczerbku na zdrowiu nie ma wiążącego znaczenia przy szacowaniu wysokości należnego zadośćuczynienia – I ACa 1041/15 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny