Utrata poczucia bliskości – I ACa 700/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia a nie wzbogacenie poszkodowanego – I ACa 620/16 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Odszkodowanie za śmierć dzieci – choroba psychiczna a traumatyczne przeżycia – I ACa 667/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Zmniejszenie kwoty odszkodowania – I ACa 299/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Krzywda z powodu utraty matki pomagającej przy wychowywaniu wnucząt – I ACa 489/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Śmierć męża przed emeryturą – I ACa 575/16 – Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

Pogorszenie się pozycji życiowej – I ACa 17/16 – Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny

Symboliczne zadośćuczynienie nie rekompensuje krzywdy – I ACa 14/16 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

Odszkodowanie za przeżycia związane ze śmiercią syna – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Krzywda subiektywna a stosowne odszkodowanie – I ACa 1188/15 – Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

page 1 of 2