Zadośćuczynienie jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo – I ACa 1110/15 – Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

Odsetki, należą się za samo opóźnienie. Nawet wobec wierzyciela, który nie poniósł żadnej szkody – I ACa 1098/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Termin, od którego należą się odsetki – I ACa 1083/15 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Bezpośrednie naruszenie – I ACa 1140/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

Treść orzeczenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia – I ACa 1030/15 – Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny